Hur man gravar lax

Hur man gravar lax

Gravad lax är både gott och nyttigt, men istället för att köpa färdig gravad lax så kan man göra egen. Det är mycket enkelt att grava sin egen lax och dessutom kan man själv välja hur man ska krydda den. Det vanligaste är att grava smörja in laxen i socker, salt, samt valfria kryddor. Det … Läs mer

Havet: Fridykare tål extrem syrebrist – liknar sälar

Genom att studera hur fem fridykare från världseliten reagerade under dyk på extrema djup kunde forskarna konstatera att deras fysiologiska reaktioner liknar de man hittar hos sälar. Dykarna gjorde totalt 17 dyk, varav ett på 107 meter. Dyken gjordes som en del av deras vanliga träning. De försågs med instrument på huvudet som mätte hur … Läs mer

Havet: Böter för busåkande vattenskotrar

Vattenskotrarnas påverkan på djurlivet i grunda vikar är tydlig och riskerna för olyckor i trånga farvatten stor. Det känsliga djurlivet, med nykläckta fågelkullar i vassen och fiskyngel i tångruskorna, störs av motorernas dån. En simmare eller kajakpaddlare i motljus kan sväva i livsfara. I Sverige gäller ända sedan 1993 den så kallade Vattenskoterförordningen, en förordning … Läs mer

Havet: Iskall sommar för Arktisforskare

Planeringen för expeditionen har tagit år, och coronapandemin gjorde dessutom att alltihop blev uppskjutet ett år. Men nu är det äntligen dags. Efter att alla deltagare har tillbringat en vecka i total isolering på hotellrum och sedan i gruppkarantän ombord på fartyget kommer siktet att vara inställt på den arktiska oceanen. Provtagningar kommer att göras … Läs mer

Havet: Hur gynnar skyddade områden oss människor?

När man utvärderar skyddade områden så handlar det framför allt om deras förmåga att skydda biologisk mångfald, medan man ofta missar de ekosystemtjänster som områdena ger oss människor. Ett välmående havsområde kan till exempel ge oss livsmedel och naturupplevelser och bidra till en minskad klimatförändring genom att ta upp koldioxid.Nu har 18 forskare från flera … Läs mer

Havet: Biodiversity and climate change: Workshop report

I december förra året deltog 50 av världens ledande mångfalds- och klimatexperter ett digitalt möte för att diskutera kopplingarna mellan klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det var det första samarbetet mellan de två internationella organisationerna Intergovernmental Panel on Climate Change, IPBES, och Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPCC. Nu har rapporten … Läs mer

Havet: Klimat och biologisk mångfald kopplas samman

I december förra året deltog 50 av världens ledande mångfalds- och klimatexperter ett digitalt möte för att diskutera kopplingarna mellan klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det var det första samarbetet mellan de två internationella organisationerna Intergovernmental Panel on Climate Change, IPBES, och Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPCC. – Varför ska … Läs mer

Havet: Kvastfeningar kan leva i ett sekel

Kvastfeningar, eller tofsstjärtfiskar, kallas ofta för ”levande fossil”. Den här ordningen av fiskar levde på jorden för hundratals miljoner år sedan, och troddes vara utdöd när man plötsligt fångade ett exemplar utanför Sydafrika år 1938. Sedan dess har man hittat flera exemplar utanför Afrikas östkust och även vid Indonesien. Precis som med andra fiskarter går … Läs mer

Havet: Fisket i Stockholms skärgård under historisk tid

Denna rapport beskriver fiskbeståndens och fiskets utveckling i Stockholms skärgård över tid. Kunskap om fiskets historiska nivåer hjälper oss att bättre förstå hur olika bestånd har varierat i storlek och förekomst i relation till olika miljöfaktorer och fisketryck. Det mest betydelsefulla fisket bedrevs i Stockholms utskärgårdar, vars lockelse berodde på tillgången på strömming (Clupea harengus) … Läs mer

Havet: Sjögräs ska skydda kusten mot stigande hav

Ålgräsängarna har en enorm betydelse för havens ekosystem. De ger skydd och föda och fungerar som barnkammare för många fiskar och andra arter. På senare tid har därför flera initiativ startats för att restaurera och återskapa ålgräsängar som gått förlorade på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar. Men ålgräs hart inte bara … Läs mer