Havet: Marina musslor får svenska namn

Sveriges marina musslor har fram tills i dag saknat rekommenderade svenska namn. Nu har en grupp med representanter från SLU Artdatabanken, Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet och expertkommittén för marina evertebrater ändrat på det. – Bara runt hälften av arterna har haft svenska namn, samtidigt har det funnits olika svenska namn för samma art … Läs mer

Havet: Åtgärdsplan för Östersjön, 2021

Östersjöländerna har gemensamt tagit fram en strategisk plan med mål och åtgärder för att förbättra havsmiljön i Östersjön. Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018. Det har involverat ett stort antal forskare, experter och observatörer runt hela Östersjön.Planen antogs under ett ministermöte i Lübeck i oktober 2021 under Helsingforskommissionens paraply. Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention … Läs mer

Havet: Skydd av djurlivet på djupa bottnar

Många av de vackra koralldjuren på botten kan inte röra sig. De sitter fast i leran och filtrerar vattnet efter små ätbara partiklar. Dessa koralldjur drabbas mycket hårt av bottentrålning. Antingen genom att de skadas eller följer med upp som bifångst i redskapen. Men också genom de stora moln av sediment som virvlas upp och … Läs mer

Havet: En plan att vara stolt över

Östersjön, som enligt Helcoms definition även inkluderar Kattegatt och de danska sunden har blivit tydligt bättre säger Bo Gustafsson från Stockholms universitet som har varit med sedan 2007 och räknat ut hur mycket näringsämnen länderna måste sluta släppa ut om övergödningen ska minska.– Det arbetet har varit mycket framgångsrikt. Sedan 1980-talet har tillförseln av kväve … Läs mer

Havet: Djurplanktons funktioner i den marina födoväven; integrering av DNA metabarcoding och nätverksmodellering

Små djurplankton, växtplankton och encelliga protozoer i den fria vattenmassan utgör nyckeln i det ekosystem som styr viktiga globala processer. Födovävens struktur är avgörande både för mängden fisk som havet klarar av att föda upp, men även för mängden kol som havet kan absorbera. Begränsad kunskap om vem som äter vem i havets mikroskopiska födovävar … Läs mer

Havet: Valross på äventyr

Wally siktades först på Irland i våras, simmade över till England och tog sig i juni till Frankrike och Spanien för att sedan återvända till Irland. Många har följt hans bravader och äventyr, och blev oroliga när han han försvann i augusti. I slutet av september sågs han till mångas lättnad på Island, där han … Läs mer

Havet: Elektromagnetiska fält hypnotiserar krabbor

Forskare vid St Abbs Marine Station i Skottland har studerat sextio krabbtaskor i laboratorium och funnit att elektromagnetism kan ge upphov till bland annat cellförändringar hos krabborna. Dessutom kan deras vandringsmönster påverkas. Så pass svaga strömmar som endast fem procent av styrkan i en kylskåpsmagnet (500 mikrotesla) verkar kunna locka krabborna att bara sitta stilla. … Läs mer

Havet: Omdiskuterat beslut om fiskekvoter

Situationen för torskbestånden i Östersjön har varit uppe till diskussion under många år, och från forskarhåll har det kommit varningar om att bestånden inte tål den omfattning på fisket som pågått. Under senare år har även sillbestånden diskuterats, och larmrapporter om små fångster har kommit från kustfiskarhåll. Osäkerheten i beståndsuppskattningarna har framhållits som ett stort … Läs mer

Havet: Konsekvenserna av förändringar i miljön för fisk och mikroberna i deras skinn

Varierande förhållanden i miljön påverkar fördelningen, överflödet, mångfalden och utvecklingen av individer, populationer, arter och samhällen. I denna avhandling har forskare undersökt hur variationen i livsmiljön påverkar mångfalden på olika nivåer, och över ett brett spektrum i tid och rum, genom att studera fisk och mikroberna i deras skinn. Läs hela nyheten här