Havet: Contaminants in Swedish offshore sediments 2003–2021

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har sedan 2003 undersökt halterna av föroreningar på havsbotten med cirka sex års mellanrum. I den här rapporten redovisas resultaten av de här provtagningarna.Det mest uppseendeväckande resultatet är att man har hittat höga halter av fluorerade ämnen, PFAS, i både Bottenviken och Bottenhavet. I genomsnitt är halterna av PFAS i de … Läs mer

Havet: Hajar med sändare släpptes ut

De senaste 20 åren har Havets hus i Lysekil släppt ut ungefär 140 småfläckiga rödhajar (Scyliorhinus canicula) i Gullmarsfjorden. Igår var det dags för ytterligare tolv akvarieuppfödda hajar att komma ut till havs. Utsläppen görs för att hjälpa till att stärka det vilda beståndet. I år har hajarna för första gången försetts med sändare. Det … Läs mer

Havet: Mycket hav under Almedalsveckan

Nu är det snart dags för årets upplaga av Almedalsveckan. Den 3-7 juli samlas politiker, intressegrupper och företag i Visby för att diskutera samhällsfrågor. Det finns flera spännande punkter för oss havsintresserade att hålla koll på. På den här sidan har vi samlat länkar till några av dem. Bland annat så hålls de här havsrelaterade … Läs mer

Havet: Alger frodas i värmen

De algblomningar som ses regelbundet i Östersjön under somrarna består av mikroskopiskt små växtplankton som kallas cyanobakterier. Cyanobakterierna finns i havet året om, men ökar snabbt i antal när det är varmt och gott om näring. Den sol och värme som kom under midsommarhelgen satte fart på cyanobakterierna. SMHI:s undersökningar visar att algblomningen framför allt … Läs mer

Havet: FN hoppas på konkreta beslut på havskonferens

Temat för FN:s havskonferens är ”Scaling up ocean action, based on science and innovation for the implementation of Goal 14”. I FN:s resolution om 2022 års havskonferens fastställs att man måste godkänna en deklaration som är ”kort, koncis, handlingsinriktad och som har förhandlats fram mellan regeringarna” och som pekar på lösningar för att uppnå det … Läs mer

Havet: Den biologiska mångfalden ska skyddas

Upp till en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning. Utdöendet går snabbare än vad det har gjort under de senaste tio miljoner åren. Förhoppningen är att det ska vända om den biologiska mångfalden skyddas genom ett globalt ramverk, på samma sätt som Parisavtalet för klimatet. I nuläget filas det för fullt på detaljerna i … Läs mer

Havet: Döda havssulor vid kusten

Flera rapporter om döda eller sjuka havssulor har kommit, dels från Hallandskusten och nu senast har observationer även gjorts från Bohuslän.Havssulor lever normalt långt ute till havs där de spanar efter småfisk. De är stora och vackra fåglar med lång näbb, långa spetsiga vingar och lätt gult huvud. Efter starka vindar driver ibland denna typ … Läs mer

Havet: Massa maneter

Just nu är det rikligt med maneter på västkusten. I vissa vikar och strömstråk är de så många att det kan vara svårt att bada utan att bränna sig eller även riskera att geleklumparna fastnar i kylvattenintaget på båtmotorer. För några år sedan var det kanske ännu fler, och speciellt öronmaneter. Men innan dess hade … Läs mer

Havet: Trålfria områden inget självklart sillskydd

De senaste årens debatt om sjunkande sillbestånd i Östersjön har lett till att Riksdagen beslutat om att trålgränsen flyttas från dagens fyra sjömil till 12 sjömil ut från kusten. Det för att skydda kustområden där olika delbestånd av sill och strömming ansamlas och övervintrar innan lek. Utökningen av skydd kommer sannolikt att ske i två … Läs mer

Havet: Översiktlig kartläggning av bubbelrev i Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank 2019 och 2020

genom en riktad undersökning har tittills har totalt 33 områden med metangasbubbling och/eller bubbelrevsstrukturer påträffats inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank. I fem av dessa områden finns tecken på trålning. Denna rapport ger endast en översiktlig bild av bubbelreven inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank och är långt ifrån … Läs mer