Havet: Studie av en styrningsmodell för hållbart fiske: FIP – projekt för förbättring av fisket

Den globala fiskerikrisen kräver nya styrningsmodeller. I den här avhandlingen studerar jag en sådan modell, Fishery Improvement Projects (FIPs), dvs. projekt för förbättring av fisket. De har ökat i antal och betydelse globalt, men ändå fått relativt lite vetenskaplig uppmärksamhet.

Läs hela nyheten här