Havet: Östersjösediment – källa och fälla för metallföroreningar

Halterna av metallföroreningar i Östersjöns sediment har undersökts från förindustriell tid till idag. Som en del i avhandlingen undersöker han hur bottensedimenten i syrefattiga delar av Östersjön reagerar när de utsätts för syrerikt vatten igen. Experimentet visade att när sedimentproverna kom i kontakt med syre började de släppa ifrån sig metallpartiklar i snabbare takt än vanligt. Avhandlingen visar att insatser för att motverka så kallade döda zoner, områden på havsbotten med lite eller inget syre alls, riskerar att frigöra metallföroreningar.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar