Havet: Om sjögräs och samhälle: Undersökning av de tropiska sjögräsängarnas bidrag till livsmedelssäkerheten

Att bevara den biologiska mångfalden och samtidigt föda en växande befolkning är en av vår tids stora utmaningar. På senare tid har flera globala bedömningar lyft fram vikten av den marina miljön för tillgången på mat, ofta kallad blå mat, samt den tillhörande mångfalden av försörjningsmöjligheter.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar