Havet: Odla fisk rätt – en systemanalytisk undersökning av den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruk

Den svenska vattenbruksnäringen är en växande näringsgren som anses ha stor potential för tillväxt. Samtidigt styrs vattenbruket av ett svårgreppbart rättsligt system, där fokus är på detaljer och inte på vattenbruksnäringens målsättningar.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar