Havet: Häckande fåglar på Stora Karlsö 2021

Fågelbeståndet på Stora Karlsö har följts i snart 40 år. Resultaten från 2021 visar att många av arterna på ön ökar i antal. Bäst går det för alkfåglar som sillgrissla och tordmule, men även alla arter av andfåglar är stabila eller ökar. Det ses också en stor ökning hos vissa tättingar och skogsduva.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar