Havet: Förutsättningslös screening för att hitta och identifiera organiska miljögifter i Östersjöns toppkonsumenter.

Hur ska man hitta farliga kemikalier i ett hav där det finns hundratusentals olika kemiska ämnen, i en blandning av naturliga substanser och sådana som är skapade av människan? I denna avhandling har en metod för att förutsättningslöst leta efter dessa skadliga ämnen utvecklats. Ett antal havslevande arter med viktiga roller i Östersjöns ekosystem har valts ut, och med hjälp av masspektrometri har ”fingeravtryck” av de tusentals ämnen som fanns i dessa djur genererats.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar