Havet: Döda havssulor vid kusten

Flera rapporter om döda eller sjuka havssulor har kommit, dels från Hallandskusten och nu senast har observationer även gjorts från Bohuslän.Havssulor lever normalt långt ute till havs där de spanar efter småfisk. De är stora och vackra fåglar med lång näbb, långa spetsiga vingar och lätt gult huvud. Efter starka vindar driver ibland denna typ … Läs mer

Havet: Massa maneter

Just nu är det rikligt med maneter på västkusten. I vissa vikar och strömstråk är de så många att det kan vara svårt att bada utan att bränna sig eller även riskera att geleklumparna fastnar i kylvattenintaget på båtmotorer. För några år sedan var det kanske ännu fler, och speciellt öronmaneter. Men innan dess hade … Läs mer

Havet: Bottenfaunan längs Hallandskusten 2020 och under perioden 1993–2020

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har följande undersökning av makrobottenfauna utförts under 2020 på 16 stationer längs Hallandskusten som ingår som en del av de regionala samordnade kustkontrollprogrammet för Hallands län som startade 1993. Bottenfaunan ger ett integrerat långsiktigt mått på miljöförhållandena. Detta beror på att de flesta djuren är stationära och fleråriga … Läs mer

Havet: Översiktlig kartläggning av bubbelrev i Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank 2019 och 2020

genom en riktad undersökning har tittills har totalt 33 områden med metangasbubbling och/eller bubbelrevsstrukturer påträffats inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank. I fem av dessa områden finns tecken på trålning. Denna rapport ger endast en översiktlig bild av bubbelreven inom Natura 2000 området Stora Middelgrund och Röde bank och är långt ifrån … Läs mer

Havet: Den akvatiska ekotoxiciteten hos syntetiserade nanomaterial av kiseldioxid och deras interaktioner med organiska föroreningar

Syntetiserade nanomaterial av kiseldioxid används i ett brett utbud av produkter och industrier så som livsmedel, kosmetika, elektronik, färger, textilier, betong och pappersindustrin. Nanomaterialet har egenskaper som gör att det på ett effektivt sätt skulle kunna rena förorenat vatten genom att binda till sig giftiga kemikalier, men deras användning i produkter leder också till oundvikliga … Läs mer

Havet: Genetiska konsekvenser av att flytta levande fiskar mellan olika havsområden

Avhandlingen belyser konsekvenser och risker med att använda putsarfiskar i laxodlingar för att hålla efter laxlus och andra parasiter. När pustarfiskar rymmer kan de sprida genetiska egenskaper som försämrar de inhemska beståndens överlevnadsförmåga. Användningen av putsarfisk i norska laxodlingar har ökat kraftigt på senare år. Ofta fångas putsarfiskarna i områden långt ifrån de laxodlingar där … Läs mer

Havet: Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv

En ny rapport från forskningsprogrammet Vindval, visar att många av de risker som diskuteras i samband med havbaserad vindkraft går att minimera genom skadelindrande åtgärder och god planering.Havbaserad vindkraft har en viktig roll för att öka tillgången på förnybar energi. Rapporten samlar befintlig kunskap om effekter av vindkraft på marina organismer och föreslår åtgärder för … Läs mer

Havet: Mikrobentos under tryck: Inverkan av mänskliga aktiviteter på bakterier och meiofaunasamhällen i Östersjöns mjuka sediment

På havets botten finns en stor diversitet av liv. Kuster och grunda ekosystem står för många viktiga ekologiska processer och deras biologiska samhällen spelar en viktig roll i ekosystemen. Men marina livsmiljöer har blivit påverkade av en mängd mänskliga aktiviteter. Detta har förändrat både samhällen och ekologiska processer, samt de näringskedjor som dessa möjliggör. Mikroorganismer … Läs mer

Havet: Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgården

På svenska Bohuskusten är fritidsbåtsverksamheten och båtturismen viktiga socioekonomiska näringar tillsammans med produktionen av sjömat som blåmusslor och ostron. Frågan är hur förenliga verksamheterna är, då de flesta fritidsbåtar släpper ut sina avgaser direkt i vattnet.Studien fokuserar på sammansättning, utbredning och mängd av PAH:er i två närliggande områden i norra Bohuslän med en stor lokal … Läs mer

Havet: Barns upplevelser efter naturkatastrof

Tidigare forskning har visat att barn och ungdomar kan få starka reaktioner efter katastrofer. Man har dock inte vetat lika mycket om de psykologiska konsekvenserna på längre sikt. I denna avhandling undersöktes svenska barn och ungdomar, som var mellan 10-15 år, när de var i Sydostasien på semester samtidigt som tsunamin år 2004 drabbade den … Läs mer