Havet: Skandinaviens största marina vindkraftspark är igång

Grundet Kriegers flak ligger ungefär tre mil söder om Trelleborg. Det ligger på dansk mark, men delas mellan både Danmarks, Sveriges och Tysklands ekonomiska zon. År 2015 färdigställdes en vindkraftspark med 80 kraftverk i den tyska delen av Kriegers flak.Den 6 september i år invigde kronprins Frederik av Danmark och Danmarks näringsminister Simon Kollerup en … Läs mer

Havet: Återhämtning för tonfiskar – men inte för hajar

Vart fjärde år ordnar Internationella naturvårdsunionen, IUCN, en världskongress där beslutsfattare, miljöorganisationer, forskare och företag träffas för att diskutera naturvårdsfrågor. Kongressen som skulle hållas år 2020 fick skjutas upp på grund av pandemin, och hölls istället i början av september i år. Under mötet uppdaterades bland annat den internationella rödlistan över hotade arter, som ges … Läs mer

Havet: Ett skepp kommer lastat med kunskap om Arktis

Ett skepp kommer lastat med forskare, utrustning och prover… men framförallt med ny och viktig kunskap om ekosystemet i den Arktiska oceanen. Isbrytaren och forskningsfartyget Oden är snart tillbaka i Helsingborg efter nästan två månaders brottningsmatch med den arktiska isen. Forskarna ombord är trötta men nöjda.Expeditionen ”Synoptic Arctic Survey 2021” är det svenska bidraget till … Läs mer

Havet: Plast i haven en dyr affär

Nyligen släppte WWF sin rapport ”Plastics: The costs to society, the environment and the economy”. I den framgår att det globala plastskräpet som sprids till haven idag uppgår till 11 miljoner ton per år, och väntas öka till 29 miljoner ton år 2040. WWF:s beräkningar visar också att kostnaderna för att hantera dagens plastproduktion, genom … Läs mer

Havet: Japansk havsspya funnen i Norge

Det första fyndet av arten i norska vatten gjordes 2020, i Engøysundet precis utanför Stavanger. Därefter har forskarna letat efter den på sjuttio olika ställen i närområdet, samt längre norrut utanför Bergen. Än så länge har de inte gjort några nya fynd, men att den nu finns i Norge är illa nog. Havsspyan, eller sea … Läs mer

Havet: Klimateffekter i Östersjön

Näringstillförseln till Östersjön har minskat de senaste decennierna, men det kan ta 20–30 år innan de positiva tecknen på en minskad övergödning syns. Under tiden börjar effekterna av klimatförändringarna att märkas allt tydligare, och i framtiden kommer dessa ha stor påverkan på Östersjöns miljötillstånd. Enligt forskarna kommer just vattentemperaturen och havsnivån att stiga samt istäcket … Läs mer

Havet: Baltic Sea Climate Change Fact Sheet 2021

Östersjön påverkas stort av de pågående klimatförändringarna. I denna rapport har över 30 olika parametrar listats som kommer att påverkas. Bland några av dessa faktorer så framgår det att vattentemperaturen har ökat under de senaste 100 åren och att det kommer bli allt varmare framöver. Vidare så förväntas havsnivån bli högre trots landhöjning och istäcket … Läs mer