Havet: Stora priser till hållbar mat från havet

Instiftaren av Food Planet Prize, den svenske filantropen Curt Bergfors som grundade hamburgerkedjan Max, bestämde sig för att snabba på utvecklingen mot mer hållbara matsystem genom detta internationella miljöpris. – Vårt matsystem är trasigt, och planeten far illa. Vi är alla en del av problemet och vi måste alla försöka vara en del av lösningen. Jag vill bidra genom stiftelsen och med dessa utmärkelser, säger grundaren Curt Bergfors på hemsidan.Det ena priset går till den amerikanska organisationen GreenWave som tar havsodling till nya hållbara djup. Genom att odla alger tillsammans med musslor och skaldjur får de ett yteffektivt och lönsamt havsbruk som inte behöver någon extra näring, utan tvärtom tar upp både näringsämnen och koldiodixid från kusthavet.Det andra priset går till B4Plastics, ett belgiskt företag som skapat ett material av icke-fossila råvaror som bryts ned helt och hållet efter en förutbestämd tid. Materialet är särskilt tänkt för fiskeindustrin som använder mycket nät, rep, trålar och andra produkter av plast. Dessa tappas regelbundet bort och orsakar stor skada på fisk, fåglar och däggdjur och tar MYCKET lång tid att bryta ner.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar