Havet: Spiggvågen – ett pågående tronskifte i Östersjöns kustekosystem

Östersjön har sedan länge visat tecken på storamiljöproblem som oroar såväl forskare som allmänhet.Ett sådant är den sviktande rekryteringenhos de stora rovfiskarna gädda och abborrevid kusten. Ett annat är den kraftiga ökningen avmängden storspigg, och dess effekter på restenav ekosystemet. Här beskrivs den forskning som ligger bakom nyheten om Spiggvågen från i somras.

Läs hela nyheten här