Havet: Milstolpe för djuphaven

Nästan hälften av jordens yta består av hav som inget land äger eller har rätt att bestämma över. Nu har FN har kommit överens om ett avtal till skydd för livet i dessa djuphav. Avtalet ger kraftigt förbättrade möjligheter att exempelvis skapa stora marina reservat som är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden. Förhandlare från mer än 100 länder har deltagit i arbetet med att ta fram det juridiskt bindande fördraget. I nästan två decennier har förberedelserna pågått, och nu är det alltså klart. Avtalet beskrivs som historiskt, och det viktigaste som hänt för haven sedan FN:s Havsrättskonvention antogs 1982.

Läs hela nyheten här