Havet: Bilaga till artikeln Vårt mänskliga bidrag

Detta är en utförlig elektronisk bilaga till artikeln Vårt mänskliga bidrag – näringsbelastning från vattendrag. Här finns ett stort antal figurer som beskriver belastning och koncentrationer i samtliga vattendrag. Här visas också fler samband med markanvändning, samt avvikelser mellan uppmätta och modellerade koncentrationer.

Läs hela nyheten här