Havet: Alger frodas i värmen

De algblomningar som ses regelbundet i Östersjön under somrarna består av mikroskopiskt små växtplankton som kallas cyanobakterier. Cyanobakterierna finns i havet året om, men ökar snabbt i antal när det är varmt och gott om näring. Den sol och värme som kom under midsommarhelgen satte fart på cyanobakterierna. SMHI:s undersökningar visar att algblomningen framför allt har brett ut sig i havsområdena i höjd med Gotland. − Än så länge har det inte visat sig några mer omfattande förekomster i andra delar av Östersjön. Det är lite oväntat, oftast startar blomningen i sydöstra Östersjön någon gång i mitten av juni, säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.Algblomningen i Östersjön brukar pågå ungefär från midsommar till början av augusti. Hur stor algblomningen blir och vilka områden den kommer att finnas i beror framför allt på vädret. − Fortsatt högsommarvärme kan innebära tillväxt också i andra havsområden, blåsigt väder med vågor rör däremot om i ytvattnet och ytansamlingarna löses upp eller blandas ner i vattenmassan, säger Jörgen Öberg.En del cyanobakterier är giftiga, så det kan vara bra att vara försiktig med att bada vid algblomningar. Risken för vuxna människor att drabbas av förgiftning är liten om man ser till att inte svälja vatten. Men man kan även drabbas av till exempel irritation på huden eller i ögonen.

Läs hela nyheten här