Havet: Aktiv läkemedelsrening i Tierp

Tack vare bidrag från Naturvårdsverketkunde lilla Tierp under 2020 bli den blotttredje kommunen i landet med en aktivfullskalig anläggning för rening av läkemedeli avloppsvatten. Reningsgraden är redanuppe i 90 procent konstaterar projektets slutrapport.Samtidigt tas även mycket av andra miljögifteroch mikroplaster bort, och minskar belastningenpå sjöar och vattendrag och i slutändenÖstersjön.

Läs hela nyheten här