Havet: Tracing marine hypoxic conditions during warm periods using a microanalytical approach

Minskad halt syre i havet påverkar både de organismer som lever i havet och havets kemi. Det ger till exempel större och fler bottenområden med syrebrist. De främsta orsakerna till nutida syrebrist i havet har tillskrivits global uppvärmning och ökad övergödning. Östersjön är särskilt utsatt för syrebrist, vilket har inträffat under flera tidigare varma perioder. … Läs mer