Lax

Salmo salar heter den  atlantiska laxen som också finns i Östersjön. Den förekommer mest i Norge, odlad på marknaden och saluförs ibland som "fjordlax" som den odlas upp i stora kassar i norska fjordar. 

Vild atlantlax kan man få tag i fiskad i Östersjön med den är vanligast på östkusten och då mest i handel och på restaurang under sommaren/hösten. 

Sen har vi Regnbågslax, Onchorynchus mykiss, som är en inplanterad art och som hör hemma i Amerika. Den trivs i våra vatten och kan odlas för att sedan släppas ut i sportfiskesjöar och då blir det en "regnbåge". Detta är egentligen en öring. 

 

Flera olika laxarter förekommer som fryst i våra diskar men då finner du en ordentlig etikett med alla uppgifter på:

Onchorynchus gorbuscha, puckellax eller pinklax

Onchorynchus kisutch, Coho eller silverlax

Onchorynchus masou, Masulax

Onchorynchus nerka, Sockeyelax eller indianlax

Onchorynchus tshawytscha, kungslax eller chinook

 

Generellt sätt kan man säga att Onchorynchus kommer från amerikanska kontinenten, medan Salmo kommer från den europeiska kontinenten. 

 

 

Uppgifterna kommer från Svenskfisk

 

 

Skicka in Laxrecept

Sök laxrecept